PRAVNI POSLOVI

Koordinacija sa financijskim službom i odvjetničkim uredom u dijelu provođenja postupaka naplate jer su suvlasnici zgrade zakonski su obvezni plaćati pričuvu sukladno odredbi čl. 90 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Vodimo brigu o učinkovitosti naplate pričuve, i predlažemo  postupak naplate dugovanja pričuve:

  • kontinuirano obavještavanje dužnika koje se provodi putem redovitih uplatnica na kojima se naznačuje postojeći dug stanja na određeni datum
  • slanje opomene svim suvlasnicima koji ne plaćaju pričuvu duže od 2 mjeseca
  • slanje opomene pred tužbu svim suvlasnicima koji ne plaćaju pričuvu duže od 3 mjeseca
  • ukoliko je dugovanje duže od 6 mjeseci vlasnik prostora se utužuje, odnosno pokreće se ovrha na način da javni bilježnik dostavlja rješenje o ovrsi koje se, nakon pravomoćnosti, dostavlja u FINU radi naplate.
  • u slučaju da to ne uspije, provodi se detaljna provjera podataka o dužniku kako bi se provela naplata postojećeg dugovanja. Ako dužnik uloži prigovor temeljem rješenja o ovrsi, pokreće se parnica.

Nakon što se naplati dug od neplatiše, cjelokupni iznos uplaćuje se na račun zajedničke pričuve uvećan za kamate i troškove odvjetnika i javnog bilježnika, koji su u toku postupka naplaćeni s računa stambene zgrade.

NAZOVI I SAZNAJ KAKO MOŽEŠ POVEĆATI VRIJEDNOST NEKRETNINE PAMETNIM UPRAVLJANJEM

Scroll to top