FINANCIRANJE

Kreditiranje

Mogućnost ugovaranja povoljnih i brzih zajmova i kredita za veće radove na zgradi.

U slučaju nužnosti većih sanacija (pročelja, krova, dizala…), a na zajedničkom računu zgrade ne postoje dostatna sredstva, suvlasnicima se predlaže povećanje pričuve te mogućnost povoljnog kreditiranja, a osobito kada se radi o radovima odnosno zahvatima većih iznosa, koje zgrada nije u mogućnosti financirati iz sredstava pričuve.

Naše poslovanje se bazira  na dvije banke, a to su Zagrebačka banka d.d. i Addiko Bank d.d., koje suvlasnicima nude mogućnost podizanja kredita za izvođenje radova čija je vrijednost veća od prikupljenih sredstava zajedničke pričuve.

Korisnici kredita su suvlasnici stambene zgrade koja ima otvoren račun za zajedničku pričuvu kod navedenih banka te vode cjelokupan platni promet preko te banke.

Neto zajednička pričuva zgrade je prosječna mjesečna bruto pričuva umanjena za fiksne obveze zgrade, kao što su: naknade upravitelju, premija osiguranja i mjesečni paušalni troškovi.

Oročenje depozita

Banke također nude suvlasnicima mogućnost oročenja depozita na računu zajedničke pričuve. Za ugovaranje oročenja potrebno je priložiti suglasnost Upravitelja i očitovanje većine suvlasnika zgrade.

NAZOVI I SAZNAJ KAKO MOŽEŠ POVEĆATI VRIJEDNOST NEKRETNINE PAMETNIM UPRAVLJANJEM

Scroll to top